Designed and built with care, filled with creative elements

Contactează-ne: +40264 368 855

Urmărește-ne

Top
Image Alt

EMPathy-European Melting Pot!

  /    /  EMPathy-European Melting Pot!

Proiectul Erasmus+, acțiunea cheie 2, , nr. de referință 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032814, coordonat
de Liceul Teoretic ”Pavel Dan” Câmpia Turzii
, proiect de parteneriat de cooperare cu beneficiari multipli
în valoare totală de 126598 EUR, finanțat de Uniunea Europeană, a debutat cu prima întâlnire
transnațională care a avut loc în perioada 3-5 mai 2022 și a fost găzduită de școala coordonatore.


Proiectul reunește patru parteneri din patru state: România- coordonator, Grecia, Italia și Spania, școlile
din ultimele două țări fiind la prima participare în cadrul proiectelor Erasmus+.

Scoli partenere:

LICEUL TEORETIC ”PAVEL DAN” CÂMPIA TURZII- coordonator
GIMNASIO AND HIGHSCHOOL OF SKRIPERO CORFU GREECE KERKYRA
IES VALLES DEL LUNA SPAIN CASTILLA Y LEÓN LEÓN
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE „TORELLI – FIORITTI” ITALY PUGLIA APRICENA

Prioritățile și țintele proiectului sunt :

  • transformarea digitală prin dezvoltarea competențelor digitale
  • promovarea incluziunii și diversității în școală prin revigorarea tradițiilor, culturii și istoriei
  • dezvoltarea competențelor cheie la nivel european pentru o mai bună adaptare la societatea actuală și la piața muncii

Obiectivele proiectului:

  • Reducerea discrepanțelor legate de accesul la educație al elevilor care provin din medii dezavantajate
  • Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și cadrelor didactice din toate școlile partenere prin exploatarea oportunităților oferite de tehnologiile digitale
  • Dezvoltarea la elevi a atitudinii civice de toleranță, respect reciproc, acceptare și reziliență prin implicarea acestora în activități culturale de promovare a valorilor comune Europene
  • Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor prin dezvoltarea celor 8 competențe cheie la niveleuropean

Temele principale ale proiectului sunt moștenirea culturală și istorică a celor patru țări implicte, conținutul
digital, tehnologiile și practicile digitalizate precum și incluziunea și promovarea egalității și a nondiscriminării între elevi.
Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 luni, începând cu data de 01.11.2021 şi finalizându-se în data
de 31.10.2024 și va consta în realizarea și desfășurarea unui număr mare de activități care vor avea loc
atât la nivel local, în cadrul fiecărei instituții partenere cât și transnațional prin 4 întâlniri de organizare,
monitorizare și evaluare a proiectului și respectiv 4 reuniuni transnaționale de schimburi de experiențe și
practici la care vor participa atât profesori cât și elevi din toate cele patru școli implicate.
Prima reuniune transnațională, desfășurată la Câmpia Turzii în perioada 3-5 mai 2022, a inclus în agenda
de lucru mai multe activități de organizare, cum ar fi prezentarea școlilor implicate în proiect, alegerea
logo-ului și a mascotei proiectului în acord cu titlul și tematica acestuia, stabilirea planului de comunicare
și de vizibilitate și a modalităților de realizare a acestuia, stabilirea și discutarea responsabilităților fiecărui
partener și a termenelor limită pentru activitățile următoare, prezentarea produselor și rezultatelor finale
ale proiectului, discutarea și asumarea realizării rapoartelor intermediare și finale, analiza
managementului riscurilor și a soluțiilor, înmânarea certificatelelor de participare și nu în ultimul rând
vizitarea unor obiective turistice și zone învecinate cu puternică încărcătură istorică și culturală care vor fi
sursă de inspirație în activitățile de proiect viitoare.
De asemenea, elevii și cadrele didactice de la Liceul Teoretic ”Pavel Dan”, alături de oameni minunați ai
comunității noastre au delectat membrii delegațiior partenere și audiența cu un spectacol cultural-artistic
de înaltă calitate care a încercat să surprindă esența tradițiilor și emblemelor culturale locale și cu o
expoziție pe tema primăverii cu lucrări realizate de elevi.
Mulțumiri tuturor celor care au sprijinit realizarea acestor activități: conducerii Liceului Teoretic ”Pavel
Dan”, Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, tuturor membrilor echipei de proiect și a colegilor implicați,
membrilor comunității locale- preot Sebastian Zăhan, ansamblului ”Ardeleana” coordonat de dl. Cătălin
Canta și Majoretelor de la Clubul Copiilor Câmpia Turzii coordonate de dna. Alina Bolboacă.


Coordonator Proiect- Inspector Școlar Daniela Ioana GIURGIU, Prof. Limba engleză Liceul Teoretic ”Pavel Dan”.