Designed and built with care, filled with creative elements

Contactează-ne: +40264 368 855

Urmărește-ne

Top
Image Alt

„Feel FREE – For a Revival of the Educational Environment”

  /    /  „Feel FREE – For a Revival of the Educational Environment”

Feel FREE ! – For a Revival of the Educational Environment

Liceul Teoretic „Pavel Dan” demarează, începând cu luna septembrie 2020, proiectul Erasmus+ intitulat ”Feel FREE ! – For a Revival of the Educational Environment” (număr de identificare: 2019-1-RO01-KA101-061617), ca o etapă necesară atingerii țintelor stabilite în Planul de dezvoltare instituționala pentru perioada 2016-2020. Scopul proiectului este acela de a forma resursa umană necesară promovării, în instituția noastră, a unui învățământ modern, menit să dea comunității generații de tineri instruiți, pregătiți pentru societatea mileniului III prin:

 • promovarea și utilizarea sistematică a metodelor şi tehnicilor active;
 • încurajarea inovației didactice sprijinită pe elemente specifice noilor tehnologii;
 • practicarea de modele şi stiluri eficiente de învățare care să le dezvolte elevilor gândirea critică și abilitatea de a aplica cunoștințele studiate în contexte practice.

  Grupul țintă al proiectului este format din 15 cadre didactice din instituție (profesori pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, personal cu atribuții manageriale) care vor beneficia de oportunitățile de finanțare accesibile prin programul ERASMUS+, acțiunea cheie 1 -Mobilități pentru personalul din învățământ, participând la cursuri de formare în spațiul european, în perioada septembrie 2019 – iunie 2021. Activitățile de formare se vor derula pe parcursul a cate 5-7 zile astfel:
 • European School Development, furnizor de curs Euphoria. Perioada de participare- noiembrie 2019
 • School Leadership, furnizor de curs Merganser Consulting LTD. Perioada estimată de participare martie- aprilie 2020
 • School Leadership and Educational Innovation. Furnizor de curs: Enjoy Italy. Perioada estimata de participare: aprilie – mai 2020
 • The Best Digital Tools for Language Teachers, furnizor de curs Teacher Academy, perioada estimată de participare: august – decembrie 2020
 • ICT as a Tool for a Student Centered Classroom. Furnizor de curs: Teacher Academy. Perioada estimata de participare: ianuarie – mai 2021
  La fiecare activitate de formare vor participa câte trei cadre didactice

  În urma participării la mobilitățile menționate, cadrele didactice își vor dezvolta / îmbunătăți:
 • competențele digitale, abilitățile de utilizare a noilor tehnologii în procesul didactic;
 • competențele manageriale și de leadership;
 • abilitățile de comunicare într-o limbă de circulație europeană (engleză);
 • competențele profesionale – de predare/ evaluare, creare de resurse educaționale și organizare de conținuturi;
 • un fond comportamental, atitudinal ale cărui coordonate principale vor fi cooperarea, deschiderea spre inovație și transparență, astfel încât instituția noastră să devină un adevarat spațiu european de educație;
 • spiritul de echipă, capacitatea de adaptare la situații noi, capacitatea de analiza și abilitățile de leadership astfel încât să poată opera schimbări de perspectivă la nivelul fondului educațional (elev, calitate în actul de predare).

  Astfel, estimăm că, impactul asupra instituției noastre va consta în:
  – creșterea numărului de cadre didactice capabile sa valorifice competențele dobândite într-o activitate didactică de calitate;
  – creșterea calității procesului educațional prin raportarea la standardele europene de calitate;
  – creșterea vizibilității institutiei noastre în plan european prin menținerea legăturii cu cadre didactice din alte țări, prin posibilitatea inițierii de noi parteneriate și prin schimbul de informații între participanții la curs și colegii lor din străinătate;
  – creșterea atractivității instituției pe plan local și atragerea unor elevi care doresc sa învețe într-o școală modernă, ce oferă servicii educaționale de calitate.

  Coordonator proiect
  Prof. Diana Maria Gocan